Inför cupen

Inför cupen kommer här lite information dag för dag.

Torsdag

Ankomst till plats för logi från kl 16.00.
Middag serveras på Katedralskolan från kl 18.00.

Fredag

Grupperna P??, F??, P??, F?? - Gruppspel
Frukost, lunch, middag.

Resterande klasser - Besök på Skara Sommarland
Frukost, middag. (Egen resa tor + lunch, ingår ej i cupen.)

Alla spelare - Disco (Katedralskolan)
Alla ledare - Ledarträff

Lördag

Grupperna F??, P??, F??, P?? - Gruppspel
Frukost, lunch, middag.

Resterande klasser - Besök på Skara Sommarland
Frukost, middag. (Egen resa tor + lunch, ingår ej i cupen.)

Alla spelare - Disco (Katedralskolan)

Söndag

Alla lag from 13 år - Slutspel
11- och 12-åringar har fortsatt spel.
Frukost, lunch.

Välkommen till Skara Sommarland Cup!